Caracterizare Țugurlan

Caracterizare directă

Stan Țugurlan, un personaj secundar din romanul „Moromeții” de Marin Preda, este portretizat ca fiind un țăran revoltat, contrastând cu Moromete, care reprezintă tipul contemplativului.

El este descris drept un bărbat scorțos și neinteresat de aprobarea celor din jur, având o sinceritate aspră care nu ține cont de sensibilitatea altora. Statutul său social este marcat de sărăcie, fiind unul dintre cei mai săraci țărani din Siliștea-Gumești.

Este văzut ca un luptător singur pentru egalitate socială și drepturile țăranilor, nefiind responsabil pentru propria sărăcie și păstrând o atitudine sceptică față de autorități.

Caracterizare indirectă

Caracterizarea indirectă a lui Țugurlan reiese din faptele sale, vorbele rostite și relația cu ceilalți personaje. Revolta sa continuă și sentimentul de nedreptate îl motivează să acționeze împotriva inegalităților sociale, deși aceasta pare mai mult distructivă decât constructivă.

Episodul imediat următor discursului înflăcărat ținut sătenilor evidențiază contrastul dintre el și Moromete, subliniind diferența dintre omul de acțiune (Țugurlan) și cel contemplativ (Moromete).

Țugurlan urăște cu stăruință întregul sat, atât pe cei care dețin loturi, pentru că le au, cât și pe cei care nu au, pentru inacțiunea lor.

Aceasta demonstrează un sentiment profund de inegalitate și nedreptate, care îl izolează și mai mult de comunitate.

Ranchiunos, el condamnă greșelile trecutului fără a putea îmbunătăți situația prezentă, ilustrând astfel o luptă interioară și o tragedie personală.

În concluzie, Stan Țugurlan este un personaj tragic, a cărui luptă neîncetată împotriva unei societăți potrivnice evidențiază dorința sa de schimbare, dar și eșecul în adoptarea unei atitudini constructive.

Tragedia sa nu se află în condiția socială precară, ci în persistența unei atitudini greșite în contextul aspirației sale pentru dreptate.

Citește și: Moromeții comentariu

Toate personajele din romanul „Moromeții”

În romanul Moromeții există o sumedenie de personaje.

Mai jos găsiți caracterizarea fiecărui personaj important prezent în operă: