Caracterizare Setilă

Caracterizare directă

Setilă, personajul secundar și masculin din basmul „Povestea lui Harap Alb” de Ion Creangă, este descris în mod direct prin intermediul naratorului și al altor personaje.

Descrierea sa directă subliniază caracteristicile sale fizice și capacitatea sa neobișnuită de a consuma o cantitate enormă de lichide.

Naratorul îl prezintă pe Setilă ca fiind un personaj cu o capacitate de a bea de neegalat, evidențiindu-se prin setea sa insațiabilă: este descris hiperbolic că „băuse apa de la douăzeci și patru de iazuri și o gârlă pe care umblau numai cinci sute de mori și tot atunci striga în gura mare că se usucă de sete”.

Această caracterizare directă îl profilează pe Setilă ca fiind unul dintre cei mai neobișnuiți tovarăși ai lui Harap-Alb, cu o sete literalmente și figurativ neoprită.

Caracterizare indirectă

Caracterizarea indirectă a lui Setilă este realizată prin acțiunile sale, relațiile cu alte personaje și modul în care este perceput de acestea.

Setea sa exagerată și capacitatea de a consuma cantități uriașe de apă îi conferă un rol unic în cadrul grupului, iar Harap-Alb îl percepe ca fiind o „arătare de om” cu un „grozav burdăhan și nesățios gâtlej”.

Această percepție subliniază nu doar caracteristicile fizice ale lui Setilă, dar și impactul său asupra celor din jur.

De asemenea, Setilă este cunoscut și recunoscut pentru calitățile sale, având o faimă care îl precede, așa cum indică Harap-Alb atunci când afirmă că „Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul Setilă, fiul Secetei, născut în zodia rațelor și împodobit cu darul suptului”.

Atitudinea lui Harap-Alb, variind de la mirare la recunoaștere, reflectă capacitatea extraordinară și renumele lui Setilă, precum și importanța sa în cadrul aventurii.

Setilă, în ciuda mirării și ironiei cu care este întâmpinat, rămâne neclintit și sigur pe sine, sugerând că fără el, misiunea grupului ar fi sortită eșecului: „— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Setilă, […] dar, unde vă duceți voi, fără mine degeaba vă duceți”.

Portret fizic

Setilă este prezentat ca având trăsături fizice remarcabile și exagerate, care îl fac să se distingă net de ceilalți personaje.

Descrierea sa hiperbolică subliniază o capacitate extraordinară de a consuma lichide, o trăsătură ce îl definește în mod vizibil.

Aspectul său fizic este dominat de „o arătare de om” care „băuse apa de la douăzeci și patru de iazuri și o gârlă pe care umblau numai cinci sute de mori și tot atunci striga în gura mare că se usucă de sete”.

Această descriere evidențiază nu doar setea sa insațiabilă, ci și impactul acesteia asupra formei și dimensiunii corpului său.

Harap-Alb însuși este șocat de aspectul lui Setilă, numindu-l „al dracului onànie de om” și remarcând „Grozav burdăhan și nesățios gâtlej”.

Aceste descrieri ilustrează un personaj ale cărui trăsături fizice sunt la fel de extraordinare și unice ca și capacitatea sa de a consuma lichide.

Portret moral

Moral, Setilă se distinge prin loialitatea și hotărârea sa de a ajuta în îndeplinirea misiunii grupului. În ciuda ironiei și mirării cu care este întâmpinat, el rămâne neclintit și sigur pe rolul său esențial în aventură.

Determinarea sa este evidentă atunci când afirmă: „— Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Setilă, […] dar, unde vă duceți voi, fără mine degeaba vă duceți”. Această replică subliniază convingerea lui Setilă că prezența și abilitățile sale sunt indispensabile succesului misiunii.

Acest aspect moral dezvăluie un personaj care, în ciuda unei aparențe fizice extraordinare și unei sete neobișnuite, înțelege importanța contribuției personale la realizarea unui obiectiv comun.

Prin aceasta, Setilă demonstrează o loialitate neclintită față de Harap-Alb și grupul său, precum și o încredere în sine și în rolul său vital în cadrul aventurii.

Prin aceste caracteristici, Setilă emerge nu doar ca un personaj grotesc cu abilități fizice exagerate, ci și ca un tovarăș valoros, caracterizat prin loialitate și determinare. Aceste calități morale, combinate cu trăsăturile sale fizice unice, contribuie la complexitatea sa ca personaj în „Povestea lui Harap Alb”.

Citește și: Povestea lui Harap-Alb comentariu

Toate personajele din Povestea lui Harap-Alb