În vie – rezumat

de

în

Poezia „În vie” de Ion Pillat este un pastel nostalgic care face parte din volumul intitulat „Pe Argeș în sus” și a fost publicat în anul 1923. Această operă face parte din perioada tradiționalistă de creație a lui Ion Pillat, în care acesta surprinde nostalgia copilăriei și a locurilor natale prin intermediul unor creații simple, sentimentale și tradiționale.

Titlul operei indică un colț din natură, recunoscut pentru miresmele și abundența care îl caracterizează. Simbol al fertilității și vestitor al sosirii toamnei, strugurele aduce aminte de parfumul, aromele și culorile specifice acestui anotimp. Toate aceste elemente trezesc simțurile eului liric, care își amintește de perioada copilăriei petrecute pe meleagurile natale.

Tema poeziei este reprezentată de trecerea ireversibilă a timpului, care aduce involuntar amintiri ce duc la o adâncă nostalgie. Eul liric, amintindu-și de vremurile tinereții petrecute în satul natal, este copleșit de dor, realizând cu durere în suflet că nu se poate întoarce în timp pentru a retrăi acele zile pline de bucurie și belșug.

Textul este compus din patru catrene, amintind de structura clasică a pastelurilor lui Vasile Alecsandri. Poezia începe cu imagini olfactive puternice pe care eul liric le percepe intens, amintindu-și de plăcerile copilăriei și ale tinereții petrecute pe meleagurile natale. Tabloul toamnei este perceput panoramic, iar ochii cititorului pot urmări schimbarea rapidă a secvențelor descriptive, menținând în același timp o privire de ansamblu care asigură unitatea structurală a poeziei.

În finalul poeziei, eul liric trasează o paralelă între starea naturii și propriile sentimente și trăiri. Deși, de regulă, starea interioară a eului liric coincide întocmai cu cea a naturii, în acest caz, frumusețea și belșugul toamnei sunt văzute cu ochii minții, în amintirea poetului. Din această cauză, imaginea paradisiacă a acestui anotimp îmbelșugat provoacă melancolie, nostalgie și tristețe generată de imposibilitatea întoarcerii în timp.

Poezia „În vie” de Ion Pillat este reprezentativă pentru curentul tradiționalist atât prin prisma faptului că este construită sub forma unui elogiu adus trecutului, eul liric rememorând un episod din perioada copilăriei, cât și pentru că este adus în prim plan universul rural, aceasta fiind una dintre principalele surse de inspirație pentru scriitorii tradiționaliști.

În concluzie, poezia „În vie” de Ion Pillat este un pastel nostalgic, zugrăvind un peisaj devenit pretext de meditație asupra trecerii ireversibile a timpului, dar și asupra copilăriei, a tinereții și a sentimentului de alienare. Elementul amintirii apropie pastelul de specia meditației, datorită ritmurilor elegiace și a stării melancolice care le însoțește.