Aci sosi pe vremuri comentariu

de

în

Introducere

Poezia „Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat, inclusă în volumul „Pe Argeș în sus” publicat în 1923, reprezintă un exemplu emblematic al curentului tradiționalist în literatura română.

Ion Pillat – poză alb negru

Aceasta ilustrează contopirea trecutului cu prezentul și reflectă o perspectivă inedită asupra ciclicității vieții umane.

George Călinescu a recunoscut originalitatea și apartenența lui Pillat la tradiționalism prin această operă, subliniind capacitatea poetului de a îmbina tradiția cu originalitatea.

Semnificația titlului

Titlul „Aci sosi pe vremuri” pune accent pe importanța memoriei și a trecutului, sugerând ideea de repetabilitate și ciclicitate a vieții.

„Aci”, ca adverb de loc, împreună cu „pe vremuri” creează o punte între trecut și prezent, sugerează că spațiul este marcat de timp și de evenimentele care s-au petrecut în el.

Prin urmare, titlul funcționează ca un preludiu la temele abordate în poem, introducând cititorul în atmosfera de meditație asupra timpului și a repetabilității experiențelor umane.

Tema

Centrală în poezia „Aci sosi pe vremuri” este tema timpului, pe care Pillat o îmbină cu tema iubirii, sugerând universalitatea și eternitatea acestor două concepte în existența umană.

Prin povestea de dragoste a bunicilor eului liric, care se regăsește în propria experiență, poetul explorează ideea că timpul nu este liniar, ci circular, iar experiențele umane, deși separate prin decenii sau secole, se aseamănă și se repetă.

Interpretarea versurilor

"Aci sosi pe vremuri" versuri
Versurile poeziei „Aci sosi pe vremuri” – de Ion Pillat

Pillat utilizează o structură complexă, alcătuită din distihuri și un catren final, pentru a ilustra două planuri temporale: trecutul și prezentul.

Metafora „casa amintirii” și personificările care sugerează ciclicitatea naturii („îmbătrâniră plopii”) subliniază ideea că timpul este o construcție subiectivă.

„Te recunoști în ele, dar nu și-n fața ta…” evocă noțiunea reîncarnării sau a repetabilității destinului uman, subliniind legătura profundă între strămoși și urmași, între trecut și prezent, prin intermediul iubirii și al experiențelor de viață comune.

Clopotul „de nuntă sau de moarte” marchează tranziția și universalitatea momentelor de cotitură din viața omului, sugerând că evenimentele vieții sunt intrinsec legate de ciclicitatea timpului.

Elemente de prozodie

Ion Pillat folosește în „Aci sosi pe vremuri” o structură lirică alcătuită din șaptesprezece distihuri, un catren și un vers final, creând o simfonie de imagini care reflectă ciclicitatea timpului și universalitatea iubirii.

Utilizarea rimei împerecheate subliniază ideea de pereche, de cuplu, în timp ce ritmul iambic conferă un flux natural discursului liric.

Măsura versurilor, variind între treisprezece și paisprezece silabe, amplifică solemnitatea și gravitatea temei abordate. Această structură și alegerea metrică susțin coerența tematică a poeziei, evidențiind tradiționalismul operelor lui Pillat.

Mărcile eului liric

Prezența eului liric în „Aci sosi pe vremuri” este marcată prin utilizarea pronumelor și formelor verbale la persoana întâi, precum și prin adresarea directă.

Acest mod de exprimare personalizează discursul și creează o conexiune intimă cu cititorul.

Pronumele și verbele („am șoptit”, „am spus”, „mi”, „ședeam”) reflectă subiectivitatea și implicarea emoțională a eului liric în universul poetic descris.

Adresarea directă („Și m-ai găsit, zâmbindu-mi…”) accentuează caracterul confesiv al poeziei, invitând cititorul într-o lume plină de amintiri și sentimente profunde.

Apartenența la tradiționalism

Opera lui Ion Pillat, și în mod special „Aci sosi pe vremuri”, se înscrie în curentul tradiționalist prin valorificarea trecutului și a tradițiilor în cadrul unei meditații asupra timpului și existenței umane.

Poezia evidențiază legătura indisolubilă dintre generații și importanța păstrării și transmiterii valorilor. Prin evocarea unei idile de dragoste într-un cadru tradițional, Pillat subliniază continuitatea și repetabilitatea experiențelor umane, depășind limitele temporale.

Această abordare reflectă esența tradiționalismului, care nu respinge modernitatea, ci încearcă să îmbine valorile perene cu cele contemporane, într-o încercare de a înțelege și de a reprezenta complexitatea condiției umane.

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Ion Pillat construiește în „Aci sosi pe vremuri” o lume în care ideea poetică a ciclicității vieții și a repetabilității destinului uman este exprimată prin intermediul unor imagini artistice puternice și a figurilor de stil.

Utilizarea personificărilor („Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc”) și a epitetelor („turnul vechi”) contribuie la crearea unei atmosfere în care trecutul și prezentul coexistă, iar lumea naturală și cea umană sunt în perfectă armonie.

Metaforele și comparațiile întăresc legătura dintre om și univers, între experiențele individuale și cele colective.

Prin aceste mijloace artistice, Pillat reușește să confere poeziei o dimensiune profundă și universală, subliniind unitatea esențială a experienței umane.

Relații de opoziție și simetrie

„Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat împletește cu măiestrie relațiile de opoziție și simetrie, structurându-se pe două planuri temporale care reflectă trecutul și prezentul.

Această dualitate temporală este prezentată simetric prin intermediul a trei secvențe distincte: iubirea bunicilor, meditația asupra trecerii timpului și povestea de dragoste contemporană a eului liric.

Simetria este accentuată de elemente repetabile în ambele povești de iubire, cum ar fi locurile de întâlnire („turnul vechi”, „casa”, „lanul de secară”), care servesc ca martori ai trecerii timpului și ai continuității sentimentelor umane.

Astfel, opoziția dintre trecut și prezent se estompează, lăsând loc simetriei și ciclicității vieții.

Figuri de stil

Ion Pillat folosește în „Aci sosi pe vremuri” o paletă variată de figuri de stil care contribuie la îmbogățirea textului și la intensificarea mesajului poetic.

Epitetele („largă crinolină”, „ochi de ametist”) creează imagini vii și sugestive, în timp ce metaforele („în noapte câmpul fu lac întins sub lună”) și comparațiile („ca umbre berze cad”) ajută la evocarea unei atmosfere pline de romantism și mister.

Inversiunile și personificările („Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc”, „îmbătrâniră plopii”) oferă textului o notă de prospețime și originalitate, evidențiind relația profundă dintre om și natură.

Astfel, figurile de stil sunt esențiale în construcția universului poetic pillatian, conferind profunzime și rezonanță emoțională poeziei.

Motive literare

Ion Pillat recurge la motive literare tradiționale, precum viața satului, credința, natura, istoria, și drumul, pentru a construi în „Aci sosi pe vremuri” o operă profund ancorată în realitățile și valorile românești.

Motivul drumului, deosebit de important, simbolizează nu doar destinul repetitiv, ci și legătura neschimbată între trecut și prezent, între strămoși și urmași.

Prin valorificarea acestor motive, Pillat nu doar că aduce un omagiu tradițiilor și vieții rurale, ci și subliniază continuitatea și universalitatea experienței umane, într-un dialog constant între trecut și prezent.

Concluzie

„Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat este o poezie emblematică pentru tradiționalismul literar românesc, care îmbină armonios elemente de pastel și elegie pentru a explora teme universale precum iubirea, trecerea timpului și legătura dintre generații.

Prin structura sa complexă, relațiile de simetrie și opoziție, utilizarea figurilor de stil și a motivelor literare tradiționale, Pillat creează o operă literară în care trecutul și prezentul, natura și omul, tradiția și inovația se întrepătrund într-un tot unitar.