Lacustră – Comentariu BAC

de

în

„Lăcustră” de George Bacovia – Comentariu Literar

Introducere

George Bacovia, o coloană a simbolismului românesc, surprinde în poezia „Lăcustră” o perspectivă unică asupra singurătății și dezintegrării umane în fața forțelor exterioare omniprezente.

george bacovia poza alb negru
George Bacovia – poză alb negru

Inclusă în celebrul volum „Plumb”, publicat în anul 1916, poezia ne imersează într-o lume claustrofobică și dezolantă.

Titlul operei

„Lăcustră”, în sensul său denotativ, se referă la o construcție primară, o locuință edificată pe ape, suportată de piloni, ce amintește de locuințele preistorice din epoca paleolitică.

Acest pod care face legătura între construcție și lumea exterioară devine un simbol al legăturii fragile dintre eul poetic și societate, un pod retractabil care este închis pentru a proteja spațiul interior de pericolele externe.

Aprofundând interpretarea titlului, descoperim un eul poetic care simte presiunea și amenințarea lumii externe, alegând izolarea și retragerea în sine, transformându-se astfel într-un prizonier al propriei minți și sentimente.

Tema operei

Poezia, în esența sa, abordează tema dezintegrării cosmice și a regresiunii în haosul de la începuturile timpului.

Eul poetic este prins într-o lume în care ordinea se destramă, iar forțele exterioare, precum ploaia, devin simboluri ale descompunerii interioare.

Este o luptă constantă între ființa umană și materie, dintre suflet și presiunile externe care încearcă să îl descompună.

Structura poeziei

Poezia se desfășoară în patru catrene, aranjate simetric, construind o formă circulară ce sugerează o repetitivitate și un ciclu etern de degradare și renăscere.

Repetițiile, precum „De-atâtea nopți aud plouând” și „Tot tresărind, tot așteptând,” accentuează această atmosferă de monotonie și fatalitate.

Doi piloni simbolici încadrează construcția poeziei: ploaia și lăcustra. Ploaia devine o manifestare a destrămării și tristeței, în timp ce lăcustra simbolizează izolarea și limitarea percepției.

Fonetic, vocalele „a”, „o” și „u” emit sunete ce evocă lamentația și melancolia, asemenea unui plâns universal. Monorima cu silaba „-ând” imprimă poeziei un ritm obsesiv și persistent, ca o picătură de apă care cade continuu.

lacustra versuri
Versurile poeziei „Lăcustră” de George Bacovia

Simbolism și Semnificație

Bacovia folosește cu măiestrie simboluri pentru a construi imaginea unei lumi destrămate și a unui eul poetic copleșit.

Ploaia, omniprezentă, este mai mult decât un fenomen natural; ea devine o manifestare a dezagregării interioare. În același timp, lăcustra simbolizează izolarea și resemnarea, o fortăreață fragilă în fața forțelor externe.

Concluzie

„Lăcustră” este o reflexie profundă asupra condiției umane într-o lume în constantă schimbare.

Prin intermediul simbolurilor, Bacovia exprimă sentimentele de izolare, alienare și vulnerabilitate în fața unui cosmos indiferent și copleșitor.

Este, în esență, o meditație asupra efemerității existenței și a luptei eterne între spirit și materie. Fără îndoială, o piesă literară fundamentală pentru înțelegerea liricii simboliste românești și a geniului lui George Bacovia.