Leoaică tânără, iubirea – Comentariu Bac

de

în

„Leoaică tânără, iubirea” de Nichita Stănescu Comentariu Literar

„Leoaică tânără, iubirea” este o poezie emblematică pentru literatura română, fiind scrisă de Nichita Stănescu și publicată în anul 1964, în volumul „O viziune a sentimentelor”.

Acest volum marchează una dintre perioadele creative cele mai mature ale poetului, în care temele abordate sunt de o intensitate și profunzime rar întâlnite.

Nichita Stănescu, unul dintre pilonii literaturii române postbelice, a revoluționat modul în care poezia este percepută și interpretată în România.

Prin stilul său unic și inovativ, el a adus o nouă dimensiune lirismului, combinând elemente tradiționale cu inovații stilistice și tematice, încadrându-se astfel în curentul neomodernist.

Titlul operei

Titlul „Leoaică tânără, iubirea” este nu doar sugestiv, dar și foarte puternic în ceea ce privește metaforele și semnificațiile pe care le vehiculează:

 • Leoaică: Acest termen evocă forța, agresivitatea, dar și seducția și misterul. Iubirea este comparată cu o fiară sălbatică, gata să atace și să copleșească.
 • Tânără: Adjectivul subliniază efemeritatea, spontaneitatea și vitalitatea iubirii, care este în același timp crudă și nevinovată.

Prin intermediul acestor imagini, Stănescu propune o viziune asupra iubirii ca forță brută, primară, care poate devora și transforma esența ființei.

Tema Operei și Analiza Detaliată

Tema centrală: Dinamica și transformarea indusă de iubire asupra individului, precum și interacțiunea dintre sentimente, identitate și cosmos.

Subteme:

 • Metamorfoza Ființei: Transformarea radicală a eului liric sub impactul iubirii este evidențiată prin metafore precum „m-a mușcat” sau „mi-a sărit în față”.
 • Cosmogonia Iubirii: Iubirea este prezentată ca o forță care dă naștere universului, având rădăcini în geneza existenței.

Motive literare

Motive literare recurente:

 • Leoaica
 • Pânda
 • Colții albi
 • Ciocârlia
 • Curcubeul
 • Universul/cosmosul

Analiza secvențelor

 1. Apariția Fierăriei: În prima strofă, iubirea este portretizată ca o fiară sălbatică și neprevăzută care atacă eul liric. Această abordare accentuează caracterul spontan și neașteptat al sentimentului.
 2. Transformarea și Universalitatea: A doua strofă explorează modul în care iubirea modifică percepția eului liric asupra universului. Prin iubire, totul capătă o nouă dimensiune și sens.
 3. Revenirea și Eternitatea: În ultima secțiune, eul liric revine la o stare de calm, dar cu conștientizarea schimbărilor produse în interiorul său. Iubirea, deși efemeră în manifestare, rămâne eternă în esență.

Concluzie și Semnificația Operei

„Leoaică tânără, iubirea” se încadrează în panorama neomodernismului românesc ca o operă de referință. Prin abordarea sa unică asupra iubirii, Nichita Stănescu oferă o viziune profundă, originară și deosebit de intensă asupra acestui sentiment.

Poezia se distinge nu doar prin stilul său inconfundabil, dar și prin capacitatea de a conecta lirismul cu elemente cosmogonice, creând astfel un tablou vast și impresionant al naturii umane în raport cu universul.

Este, fără îndoială, o capodoperă a literaturii românești, marcând un moment definitoriu în evoluția poeziei noastre lirice.