Descrierea Moldovei – rezumat

de

în

Dimitrie Cantemir, unul dintre cei mai influenți și complecși autori din istoria literaturii române, a văzut lumina zilei pe 26 octombrie 1673, în timpul domniei lui Dumitrașcu (Dumitrașco) Cantacuzino. Tatăl său, Constantin Cantemir, era un boier de rang înalt, în timp ce mama sa provenea dintr-o familie de boieri cu origini comerciale. Cantemir a deținut funcția de domn al Moldovei de două ori, la 1693 și între 1710 și 1711.

Asemenea altor cronicari, Dimitrie Cantemir nu poate fi redus la o singură carte, deoarece a scris despre istorie, geografie, dar și despre literatură și poezie. De asemenea, el a fost capabil să tragă concluzii politice și sociale din trecut și prezent, manifestând interes și pentru muzică, matematică și fizică. A învățat limbi străine precum turca, persana și araba, alături de cele clasice pe care le cunoștea deja.

Cantemir a fost un patriot convins, dorind să-și elibereze țara de influența otomană și să se apropie de Rusia, o nouă putere europeană. Înfrângerea sa la Stănilești în 1711 a dus la sfârșitul carierei politice și la începutul domniilor fanariote în Țara Românească. În ciuda acestui fapt, în 1714 a fost ales membru al Academiei din Berlin pentru contribuția sa în domeniul orientalistică.

„Istoria ieroglifică”, scrisă la Constantinopol între 1703 și 1705, este cea mai interesantă operă literară a lui Cantemir, un roman alegoric cu personaje din lumea animală. Romanul începe ca o epopee comică, cu lupte între cele două împărății, a patrupezilor (țara Leului) și a păsărilor (țara Vulturului), simbolizând Moldova și Țara Românească. Această operă reprezintă prima creație literară importantă a lui Cantemir și ilustrează precizia sa retorică și cunoștințele sale artistice.

„Descrierea Moldovei” este o lucrare semnificativă a lui Cantemir, care oferă informații despre geografia, economia, politica și religia Moldovei. Această operă a fost scrisă în timpul exilului său și a fost tradusă în mai multe limbi, contribuind la studiile asupra istoriei Moldovei.

În concluzie, opera lui Cantemir a avut un impact semnificativ în literatura română și a adus contribuții importante la înțelegerea istoriei și culturii Moldovei.