Costache Negruzzi – viața și opere

de

în

Biografie Costache Negruzzi

Începuturile în Moldova

Costache Negruzzi, o personalitate marcantă a politicului și literaturii românești din era pașoptistă, a văzut lumina zilei în anul 1808, în satul Trifești din apropierea Iașilor.

Descendent al unei familii de răzeși, cu tatăl boier și mamă de origine nobilă, a rămas orfan de mamă la doar un an de la naștere.

Educația și Exilul în Basarabia

După ce a învățat greaca de la un dascăl elen și româna în mod autodidact, tânărul Negruzzi a fost martor la mișcările revoluționare din 1821, fapt care l-a forțat să se refugieze în Basarabia împreună cu tatăl său.

Acolo l-a întâlnit pe Pușkin și a fost influențat de literatura rusă și franceză, începându-și parcursul literar cu traduceri și creații proprii.

Ascensiunea Politică și Literară

Din poziția sa de copist la visterie, Negruzzi a intrat în viața politică, iar prin publicații precum traduceri din Voltaire și Marmontel, a devenit cunoscut în cercurile literare.

Poemul său, „Aprodul Purice”, a fost un protest voalat la adresa autorităților vremii.

Activismul său i-a adus funcții importante, inclusiv pe cea de primar al Iașilor în 1840, însă a rămas în afara mișcării revoluționare din 1848, revenind mai târziu în serviciul statului ca judecător și director al finanțelor sub domnia lui Cuza.

A trecut în neființă în 1868, fiind înmormântat în satul său natal.

Opera Literară a lui Costache Negruzzi

Debutul și Traducerile

Negruzzi a debutat cu traduceri ale operelor lui Pușkin și Hugo, străduindu-se să transfere în românește dificultatea versurilor originale. A tradus de asemenea satirele lui Antioh Cantemir și a colaborat cu Alexandru Donici.

Poezia și Proza Originală

Deși a scris și poezii originale, Negruzzi este mai bine cunoscut pentru proza sa. „Aprodul Purice” a fost o încercare de epopee, descriind un episod din istoria Moldovei, iar lucrările sale în proză reflectă o diversitate tematică, de la amintiri personale la satire sociale și nuvele istorice.

Contribuții în Teatru și Critică Literară

Negruzzi a fost de asemenea un teatru important, traducând piese și scriind opere originale.

A participat la discuții lingvistice și critice, exprimând opinii moderate și susținând idei de progres în limba și literatura română.

Scrisorile sale oferă o perspectivă valoroasă asupra vieții culturale și sociale din acea perioadă.

Portretul lui Negruzzi de Gheorghe Sion

Gheorghe Sion i-a lăsat lui Negruzzi un portret memorabil, ilustrându-i vasta cultură, memorie extraordinară și cunoașterea limbilor străine, precum și ascensiunea sa socială remarcabilă în rândurile aristocrației românești.

Cronologia Vieții lui Costache Negruzzi

Momentul Nașterii și Primele Experiențe

Negruzzi s-a născut în 1808, a învățat greaca și franceza în copilărie și a avut contacte timpurii cu literatura prin întâlnirea cu Pușkin și prin autoeducație.

Cariera și Operele Principale

A ocupat funcții administrative începând cu 1825, a tradus și a publicat lucrări semnificative în literatura română, și a contribuit la dezvoltarea teatrului național.

Sfârșitul Vieții și Recunoașterea Postumă

A decedat în 1868, lăsând în urma sa un moștenire culturală profundă și a fost onorat ca membru al Societății Academice Române.

Mormântul și Memoria lui Negruzzi

Mormântul lui Negruzzi, situat în curtea bisericii din Hermeziu, stă mărturie a respectului de care se bucură și astăzi pentru contribuția sa la cultura română.

Opere scrise de Costache Negruzzi

Fragmente istorice

 • „Alexandru Lăpușneanu” (1840)
 • „Aprodul Purice” (1837)
 • „Sobieski și românii” (1845)
 • „Regele Poloniei și Domnul Moldaviei” (1839)
 • „Cântec vechi” (1843)

Poezii

 • „Reverii” (1837)
 • „Domnul P. Prunco” (1837)
 • „Melancolie” (1838)
 • „Gelozie” (1840)
 • „La Maria” (1839)
 • „Fabulă” (1839)
 • „Ursu și oaspeții săi”
 • „Lupu și mielu”
 • „Cucoșu și puica”
 • „Potârnichea și rândunica”
 • „Marșul lui Dragoș” (doină) (1848)
 • „Doină nouă” (1842)
 • „Eu sunt român…” (1855)
 • „Princesei Catinca Conaki Vogoride” (1856)
 • „Strofe dedicate D-nei Smaranda Docan” (1892)
 • „Potopul” (1837)
 • „Floarea, Florărița româncă” (după Levitschnigg) (1869)
 • „Dervișul”
 • „Uriașul Daciei”
 • „Disțărare șlicului”
 • „Întâia noapte a lui Iung”
 • „Inscripții”
 • „Epitaful vornicului Alexandru Dimitrie Sturza”
 • „Enigmă”

Teatru

 • „Cârlanii, vodevil într-un act” (1849)
 • „Muza de la Burdujăni” (1851)
 • „Crispin, rivalul stăpânului său”
 • „Proză”
 • „Zăbăvile mele din Basarabia în anii 1821, 1822, 1823, la satul Șărăuții, în Raiaua Hotinu”
 • „Moralicești haractiri”
 • „Moartea lui Lumânărică”
 • „Pentru bărbatul cel greu cari, luând o femeie guralivă, să duci să cei moarte la giudecată”
 • „Idilie”
 • „Noapte”
 • „Ducesa Milanului”
 • „Chelestina”
 • „Cârjaliul”

Opere incluse în programa de Bacalaureat de Costache Negruzzi