Caracterizarea lui Nechifor Lipan

Nechifor Lipan este personajul absent din romanul „Baltagul„.

Acesta este un oier muntean ucis din cauza lăcomiei și a invidiei altor doi oieri pe numele lor: Ilie Cuțui și Calistrat Bogza.

Portret fizic

Descrierea fizică a lui Nechifor Lipan este realizată indirect, prin amintirile celorlalți personaje, în special ale soției sale, Vitoria.

Vitoria își amintește cu nostalgie de:

  • „mustața aceea neagră”,
  • „ochii aceia cu sprâncene aplecate”
  • și de „toată înfățișarea lui îndesată și spătoasă”.

Aceste lucruri ne sugerează că Nechifor avea o prezență impunătoare și masculină, ce rămâne memorabilă.

Detaliul căciulii brumărie și al calului negru țintat pe care mergea călare completează imaginea unui bărbat puternic și respectabil, aducând în prim-plan legătura strânsă a personajului cu tradițiile și viața pastorală.

Portret moral

Dragoste și respect

Nechifor este prezentat ca fiind un om profund iubit de soția sa, Vitoria, care rememorează cu dragoste momentele petrecute împreună, demonstrând că bărbatul a avut un impact semnificativ asupra celor din jurul său.

Acest sentiment este întărit de descrierea dragostei neclintite a Vitoriei, care se menține puternică de-a lungul anilor, ilustrând un respect reciproc și o adâncime emoțională rar întâlnite.

Inteligență și viclenie

Prin povestea cu care se deschide romanul, este evidențiată inteligența lui Nechifor, precum și capacitatea sa de a naviga situațiile complexe cu viclenie și înțelepciune.

Aceste trăsături sunt reflectate în modul în care își justifică defectele și calitățile, atribuindu-le darurilor divine, ceea ce oferă un insight în credințele și valorile culturale ale comunității din care face parte.

Abilități profesionale și loialitate familială

Nechifor este descris ca un maestru al oieritului, reflectând tradiția și continuitatea familială în această ocupație.

Abilitățile sale, precum și grija pentru binele stânelor și ascultarea ciobanilor, subliniază priceperea și dedicarea sa profesională.

Schimbarea numelui din Gheorghiță în Nechifor la vârsta de patru ani, pentru a evita bolile și moartea, încorporează credințele superstițioase ale epocii și evidențiază importanța tradițiilor și a numelui în destinul unui individ.

Generozitate și onestitate

Generozitatea și onestitatea lui Nechifor, subliniate de obiceiul său de a-și plăti datoriile și de a nu se preocupa prea mult de bani, atâta timp cât putea să-și satisfacă gusturile, conturează un profil moral nobil.

Talentul său de povestitor și mândria de a fi un oier cinstit accentuează calitățile sale de lider respectat și admirat în comunitate.

În concluzie, Nechifor Lipan este portretizat ca un personaj complex și multidimensional, ale cărui trăsături fizice și morale reflectă valorile și idealurile comunității din care provine.

Caracterizări personaje din romanul Baltagul:

Citește și: Baltagul comentariu