Caracterizare Ilie Cuțui

Caracterizarea lui Ilie Cuțui din opera „Baltagul” de Mihail Sadoveanu se poate realiza prin evidențierea aspectelor semnificative ale personalității sale, așa cum sunt descrise în operă.

Ilie Cuțui, în colaborare cu Calistrat Bogza, este implicat în uciderea lui Nechifor Lipan, ceea ce îl poziționează ca un personaj cu intenții și acțiuni îndoielnice din punct de vedere moral.

Personajul este descris ca fiind „mărunt și negricios”, o trăsătură fizică ce contrastează cu impunătoarea prezență a lui Bogza și care sugerează, simbolic, o inferioritate sau o lipsă de vigoare morală și fizică.

Cuțui împărtășește cu Bogza viciul băuturii, deși într-o măsură mai mică („Bea ș-acela, însă mai puțin”), ceea ce indică o slăbiciune de caracter, dar și o diferențiere în gradul de indulgență față de propriile slăbiciuni.

Relația dintre Ilie Cuțui și soția sa, Gafița, este una de subordonare, acesta fiind descris ca fiind servil și „un îmbrobodit”, ceea ce denotă o lipsă de autoritate și autonomie în propria casă.

Este evidențiată, astfel, dinamica puterii în relația de cuplu, unde Cuțui pare să fie dominat de voința soției.

Această trăsătură este subliniată de expresia „Și umblă pe lângă Gafîța în patru labe ca un cățel”, ce ilustrează dependența sa emoțională și comportamentală față de soție.

Cuțui este, de asemenea, descris ca fiind un mincinos și un manipulator, calități ilustrate atunci când oferă informații false pentru a masca crima comisă împreună cu Bogza.

Această tendință de a induce în eroare ceilalți, inclusiv propria soție, subliniază lipsa sa de integritate morală și etică.

În concluzie, Ilie Cuțui este portretizat ca un personaj complex, cu trăsături morale discutabile, ce variază de la lașitate și servilism, până la vicleșug și manipulare.

Este un personaj care, în ciuda acțiunilor sale reprobabile, reflectă o latură umană, vulnerabilă, fiind prins într-o rețea de relații sociale și personale ce îi modelează comportamentul și deciziile.

Caracterizări personaje din romanul Baltagul:

Citește și: Baltagul comentariu