Eneida – rezumat

de

în

„Eneida” este o epopee scrisă de Vergilius între anii 29 și 19 înaintea lui Hristos. Această operă urmărește povestea legendară a lui Enea, erou troian care apare episodic și în „Iliada” lui Homer. Vergilius, în poemul său epic, aduce însă în prim plan acest personaj, care atinge statutul unui erou întemeietor al culturii romane. Enea întruchipează prin caracterul său și prin faptele sale glorioase, virtuțile tradiționale ale Romei antice, iar opera în sine, care îi poartă numele, este considerată epopeea națională a romanilor.

Ambele epopei homerice, „Iliada” și „Odiseea” au constituit împreună un model literar suprem în compunerea „Eneidei”. Astfel, aceasta din urmă cuprinde 12 cărți. Primele șase, prezintă călătoria lui Enea, din Troia care fusese cucerită de greci, până pe tărâmurile viitoarei Rome antice. Această parte corespunde, ca structură narativă, cu înfățișarea călătoriei lui Ulise din „Odiseea”. Următoarele șase cărți ale epopeii latine, ilustrează luptele dintre troienii conduși de Enea, împotriva populațiilor din Hesperia. Această parte, prin abordarea epică a temei războiului, corespunde „Iliadei”.

Enea este eroul principal al epopeii, care luptă glorios până la sfârșit pentru a-și salva oamenii după ce Troia a fost cucerită de greci. Însoțit de supraviețuitorii troieni, el călătorește pe mare în căutarea unei noi patrii. Îi este prezis că în Hesperia va deveni părintele unui nou popor nobil și triumfător. În ciuda obstacolelor întâlnite, Enea reușește să scape dintr-o serie de pericole și să ajungă în Hesperia.

În Cartagina, Enea este ajutat de mama sa, Venus, care îl ajută să câștige inima reginei Dido. În timpul șederii sale acolo, Enea îi povestește lui Dido despre aventurile sale, inclusiv despre călătoria pe mare și întâlnirile cu diferite creaturi mitologice. În ciuda iubirii pe care i-o poartă lui Dido, Enea trebuie să-și continue călătoria și să-și urmeze destinul.

După o serie de întâmplări și lupte, Enea ajunge în Hesperia, unde se căsătorește cu Lavinia, fiica regelui Latinus. Însă Junona și alte personaje încearcă să împiedice căsătoria și să provoace un război între hesperi și troieni. În cele din urmă, Enea reușește să înfrângă inamicul său, Turnus, și să câștige bătălia care îl face strămoșul gloriosului neam roman.

Opera lui Virgilius, „Eneida”, face parte din fundația culturii romane și reprezintă o contribuție semnificativă la patrimoniul literar european. Asemenea „Iliadei” și „Odiseei”, „Eneida” este un pilon al culturii clasice, reprezentând cele două mari civilizații din care aceasta provine, cea greacă și cea romană.