Vasile Alecsandri – viața și operele poetului

de

în

Vasile Alecsandri (1821-1890) a fost unul dintre cei mai importanți poeți, dramaturgi și politicieni români ai secolului al XIX-lea, fiind o figură centrală în procesul de formare și consolidare a culturii și identității naționale românești.

Alecsandri a avut o viață prolifică, contribuind semnificativ atât la literatura română cât și la mișcările politice și culturale ale timpului său.

Vasile Alecsandri - portret
Vasile Alecsandri – portret

Viața lui Vasile Alecsandri

Tinerețea și educația

Vasile Alecsandri s-a născut pe 21 iulie 1821, în târgul Bacău, Moldova, într-o familie de boieri cu rădăcini vechi.

A primit o educație aleasă pentru acele vremuri, începându-și studiile la Iași, la pensionul lui Gheorghe Asachi, și continuându-le la Paris, Franța, unde a fost influențat de mișcările literare și ideile politice europene.

Cariera literară

Cariera literară a lui Alecsandri a început în anii 1840, când a început să publice poezii, proză și piese de teatru.

A fost unul dintre fondatorii societății literare „Junimea” și a contribuit la dezvoltarea teatrului românesc prin scrierea unor opere semnificative precum trilogia „Chirița”.

De asemenea, Alecsandri a jucat un rol crucial în promovarea folclorului românesc, colectând și adaptând numeroase balade, doine, cântece și proverbe românești, lucrare monumentală cunoscută sub numele de „Doine și Lăcrămioare”.

Implicarea în viața politică

Pe lângă activitatea sa literară, Vasile Alecsandri a fost și un activ participant la viața politică a vremii.

A fost implicat în mișcarea de emancipare națională și în lupta pentru unirea Principatelor Române.

Alecsandri a servit ca diplomat, fiind trimis în misiuni importante în Franța și Italia, și a ocupat funcții publice importante în statul român, inclusiv aceea de senator.

Vasile Alecsandri - poză
Vasile Alecsandri – poză

Opere și stil literar

Opera lui Alecsandri cuprinde o gamă variată de genuri literare, de la poezie la proză, teatru și lucrări folclorice.

Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără poemele lirice și patriotice, cum ar fi „Doina”, „Rugăciunea unui Dac” și „Hora Unirii”, precum și comediile și satirele care critica moravurile sociale ale epocii.

Stilul său literar este caracterizat prin expresivitate, sensibilitate față de frumusețile naturii și viața rurală, precum și un puternic sentiment naționalist.

Moștenirea

Vasile Alecsandri a murit pe 22 august 1890, lăsând în urmă o moștenire literară și culturală vastă.

El este considerat un pionier al literaturii române moderne și un simbol al luptei pentru libertate și identitate națională.

Casa lui Alecsandri din Mircești a fost transformată în muzeu, menținând vie amintirea contribuției sale la cultura și istoria românească.

Prin opera și viața sa, Vasile Alecsandri rămâne o figură emblematică a culturii române, reflectând aspirațiile, idealurile și lupta poporului român pentru afirmare și demnitate națională.

Operele lui Vasile Alecsandri

Volume de teatru. Comedii

 • Chirița în Iași sau două fete ș-o neneacă (1850)
 • Teatru românesc. Repertoriul dramatic al d-lui Vasile Alecsandri (1852)
 • Chirița în provincie (1855)
 • Chirița în voiagiu (1865)
 • Chirița în balon (1875)

Volume de poezie

 • Poezii poporale. Balade (Cîntice bătrânești) adunate și îndreptate de Vasile Alecsandri, Volumul I (1852)
 • Poezii poporale. Balade (Cîntice bătrânești) adunate și îndreptate de Vasile Alecsandri, Volumul II (1853)
 • Doine și lăcrimioare, 1842-1852 (1853)
 • Poezii populare ale românilor adunate și întocmite de Vasile Alecsandri (1866)

Proze

 • Istoria unui galben
 • Suvenire din Italia. Buchetiera de la Florența
 • Iașii în 1844
 • Un salon din Iași
 • Românii și poezia lor
 • O primblare la munți
 • Borsec
 • Balta-albă
 • Călătorie în Africa.
 • Un episod din anul 1848

Proze din periodice

 • Satire și alte poetice compuneri de prințul Antioh Cantemir
 • Melodiile românești
 • Prietenii românilor
 • Lamartine
 • Alecu Russo
 • Dridri, (roman scris în 1869, publicat în 1873)
 • Din albumul unui bibliofil
 • Vasile Porojan
 • Margărita, (nuvelă scrisă în 1870, din ea fiind publicată numai un mic episod în 1880)
 • Introducere la scrisorile lui Ion Ghica către Vasile Alecsandri

Drame

 • Cetatea Neamțului sau Sobiețchi și plăeșii români (1857)
 • Lipitorile satelor (1863)
 • Sgârcitul risipitor (1863)
 • Despot Vodă, dramă istorică (1880)
 • Fântâna Blanduziei (1884)
 • Ovidiu (1890)

Opere complete

 • Opere complete: Poesii, Proză, Teatru, 1875

Prezență în antologii

 • Testament – Anthology of Modern Romanian Verse – Bilingual Edition (English/Romanian) / Testament – Antologie de Poezie Română Modernă – Ediție Bilingvă (Engleză/Română) – (Daniel Ioniță, Editura Minerva 2012 – ISBN 978-973-21-0847-5)