Eu nu strivesc corola de minuni a lumii – Comentariu Bac

de

în

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga – Comentariu Literar

Context istoric și publicare

Într-o perioadă marcată de schimbări profunde la nivelul conștiinței artistice și culturale, debutul literar al lui Lucian Blaga, cu volumul „Poemele luminii” în 1919, deschide o nouă era în poezia românească.

Cu o esență profund modernistă, Blaga se aliniază marii literaturi europene ale momentului, într-o epocă dominată de modernism, expresionism și interbelic.

Lucian Blaga: Omul între poezie și filozofie

Cu o personalitate plurivalentă, Lucian Blaga, pe lângă faptul că a fost un poet extraordinar, s-a evidențiat și ca filozof, traducător, academician și diplomat.

Filozofia sa a influențat în mod esențial opera sa poetică, construind un univers literar în care cunoașterea, misterul și transcendența ocupă un loc central.

Titlul operei

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” este nu doar un titlu, ci și o declarație de principii a poetului.

El nu doar definește poezia, dar și credința lui Blaga într-o cunoaștere care nu distruge, nu dezvăluie, ci protejează misterul.

Tema operei

Tema poeziei gravitează în jurul dualității dintre cunoaștere și mister, dintre rațional și poetic.

Este o continuă căutare și exaltare a cunoașterii care respectă și păstrează misterul intact.

Structura Poeziei

Poezia este arhitecturată meticulos în trei secvențe bine definite, fiecare având rolul său distinct:

  1. Incipitul: Reintrarea titlului în corpul poeziei marchează o delimitare clară a intenției poetului. Eul liric se delimitează de cei care strivesc și dezvăluie misterul, pledând pentru o cunoaștere protectoare.
  2. Secvența centrală: Aici, Blaga contrapune „eu”-l liric cu „ceilalți”, sugerează opoziția dintre două moduri de cunoaștere. Metafora luminii sugerează perspectiva unui mister revelat prin lumina blândă a lunii, o cunoaștere subtilă, în contrast cu lumina brutală și invazivă a rațiunii.
  3. Secvența finală: Are o concluzie definitivă, aprofundând ideea cunoașterii luciferice. Poezia culminează cu înțelegerea că misterul poate fi cunoscut și apreciat numai prin iubire.

Elemente Stilistice și Motive Literare

Întregul univers poetic al poeziei este impregnat de imagini vizuale și auditive care invocă misterul:

  • „corola de minuni”,
  • „florile”,
  • „ochii”,
  • „buzele”,
  • „mormintele”.

Fiecare dintre acestea contribuie la conturarea unei lumi pline de semnificații profunde și nesfârșite. Ele creează o atmosferă onirică, misterioasă și profund simbolică.

Concluzie și Semnificația operei

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” nu este doar o simplă artă poetică, ci o declarație de principii, o filozofie a vieții și a artei.

Este o reflecție asupra cunoașterii și a misterului, o pledoarie pentru protejarea misterului în fața invaziei brutale a rațiunii.

În această operă, Blaga reușește să contureze un univers poetic de o profunzime rar întâlnită, plasându-se în rândul marilor poeți ai literaturii române.