De demult comentariu

de

în

Introducere

Poezia „De demult…” de Octavian Goga, publicată în volumul său „Poezii” din 1905, se încadrează într-un cadru literar ce îmbină romantismul târziu cu elemente clasice, având o tematică profund patriotică.

Prin această operă, Goga își exprimă viziunea asupra destinului greu al poporului român, reflectând asupra condițiilor dificile ale țăranilor ardeleni sub dominația maghiară din cadrul Imperiului Austro-Ungar.

Semnificația titlului

Titlul „De demult…” evocă nostalgie și reverie către o epocă îndepărtată, sugerând în același timp bogăția istorică și tradițională a poporului român.

El stabilește de la început un cadru temporal îndepărtat, care remarcă apartenența Transilvaniei la Imperiul Austro-Ungar și suferințele țăranilor ardeleni în acea perioadă.

Goga, prin propriile sale cuvinte, aduce în prim-plan o viziune diferită a țăranului român, una mai sumbră și mai realistă, comparativ cu imaginile idilice ale lui Alecsandri sau Coșbuc.

Tema

Tema centrală a poeziei este relația profundă și responsabilitatea eului liric față de neamul său românesc, reflectând asupra unui destin comun, adesea tragic.

Goga se identifică cu figura juzilor, simboluri ale justiției și dreptății, ce reflectă datoria morală și istorică față de țăranii oprimați.

Acest angajament vizionar dezvăluie un sentiment de solidaritate națională și o aspirație spre recunoașterea și respectarea identității românești în cadrul unei realități politice și sociale ostile.

Limbajul artistic

Expresivitatea limbajului artistic al lui Goga în „De demult…” este remarcabilă, evidențiindu-se prin utilizarea imaginilor artistice, modurile verbale și un vocabular specific, care îmbogățește textul cu o dimensiune profund emoțională și simbolică.

Prezentul gnomic, de exemplu, oferă o senzație de universalitate și atemporalitate, în timp ce trecutul ilustrează oprimarea istorică.

Stilul popular și regionalismele folosite („strungă”, „juzi”, „toiagul”) accentuează autenticitatea și profunzimea legăturii dintre eul liric și tradițiile poporului său, oferind o imagine vividă a vieții și luptelor țăranilor ardeleni.

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Ideea poetică din „De demult…” de Octavian Goga este exprimată prin mijloace artistice variate, care îmbogățesc textul și amplifică mesajul.

Mijloacele artistice folosite, de la verbele la timpul prezent, care conferă o senzație de continuitate și eternitate a luptei românilor pentru identitate și dreptate, până la adresarea directă și utilizarea vocativului, implică cititorul în mod direct în realitatea descrisă.

Aceste tehnici contribuie la construirea unei imagini complexe a situației istorice și sociale a țăranilor ardeleni, evidențiind speranța și determinarea lor în fața adversităților.

Figuri de stil

Figurile de stil din poezia lui Goga servesc la accentuarea emoției și a mesajului său.

Epitetele, precum „peană nouă”, subliniază efortul și respectul țăranilor ardeleni, exprimând în același timp dorința de un nou început, liber de opresiune.

Inversiunile folosite accentuează sentimentul de revoltă, dar și respectul față de autoritate, reflectând complexitatea emoțională a poporului în fața unei realități politice și sociale complicate.

Aceste figuri de stil contribuie la crearea unei atmosfere dense, pline de semnificații și la transmiterea unor sentimente profunde.

Semnificația versurilor

Analizând semnificația versurilor, putem observa modul în care structura poeziei, împărțită în secvențe lirice, contribuie la dezvoltarea temei.

Fiecare secvență lirică, de la introducerea plină de mister și încărcătură emoțională, la finalul în care speranța se întrevede chiar și în cele mai grele momente, este meticulos construită pentru a reflecta complexitatea luptei și aspirațiilor românilor ardeleni.

Această structură subliniază trecerea de la disperare la speranță, marcând importanța unirii și a solidarității în fața opresiunii.

Apartenența la clasicism

Poezia „De demult…” a lui Octavian Goga, deși profund înrădăcinată în tematica națională și preocupările sociale ale epocii sale, prezintă elemente care pot fi asociate cu clasicismul.

Clasicismul, prin apelul la ordine, echilibru și imitația naturii, poate fi întrezărit în modul în care Goga își structurează opera.

Aspectele esențiale ale vieții umane și ale naturii umane sunt reflectate în versurile sale, ilustrând legătura indisolubilă dintre om și mediul înconjurător, precum și între individ și colectivitate.

Deși opera lui Goga este mai apropiată de romantism prin tematică și expresivitate, respectarea unei structuri riguroase în versificație și prezența unor motive clasice îi conferă o anumită rafinament și universalitate.

Elemente de versificație

În „De demult…”, elementele de versificație sunt esențiale pentru ritmul și tonul general al poeziei.

Goga utilizează distihuri, adică strofe de două versuri, care sunt caracterizate prin rimă împerecheată și măsura fixă de șaisprezece silabe, conferind poeziei un ritm trohaic.

Acest ritm contribuie la crearea unei atmosfere meditative, reflectând solemnitatea și greutatea temei abordate.

Ritmul trohaic, prin alternanța regulată a silabelor accentuate și neaccentuate, evocă marșul neîntrerupt al timpului și al istoriei, subliniind inevitabilitatea luptei și speranței poporului român.

Concluzie

Poezia „De demult…” de Octavian Goga este o operă profundă, care reflectă lupta românilor ardeleni pentru identitate și dreptate într-un context istoric și social dificil.

Prin intermediul unui limbaj artistic bogat și a unor figuri de stil expresive, Goga reușește să transmită emoții intense și să creeze imagini puternice ale vieții țăranilor sub dominația maghiară.

Opera sa, deși ancorată în specificul național și tematici sociale, transcende contextul istoric prin universalitatea mesajului și prin apelul la valori umane fundamentale.

„De demult…” rămâne o mărturie a geniului poetic al lui Goga și a angajamentului său neclintit față de cauza națională și umanitară, marcându-și astfel locul de seamă în literatura română.